Au/Pt纳米柱阵列电极的制备及光电催化氧化甲醇性能
孙维鑫, 刘佳, 王家正, 张益妙, 金磊, 周剑章, 杨防祖, 吴德印, 田中群
Preparation of Platinum-modified Uniform Gold Nanopillar Electrodes and Photoelectrocatalytic Oxidation of Methanol
SUN Weixin, LIU Jia, WANG Jiazheng, ZHANG Yimiao, JIN Lei, ZHOU Jianzhang, YANG Fangzu, WU Deyin, TIAN Zhongqun
高等学校化学学报 . 2020, (12): 2788 -2795 .  DOI: 10.7503/cjcu20200512