Application of Elastin-like Polypeptides in Supramolecular Assembly
HOU Chunxi, LI Yijia, WANG Tingting, LIU Shengda, YAN Tengfei, LIU Junqiu
Chemical Journal of Chinese Universities . 2020, (6): 1163 -1173 .  DOI: 10.7503/cjcu20190667