Sunlight-Responsive Ag2S/Ag3PO4 Composite Preparation and Degradation of Salicylic Acid
ZHU Suiyi, XU Dongfang, FANG Shuai, GENG Zhi, YANG Xia
Chemical Journal of Chinese Universities . 2014, (6): 1286 -1292 .  DOI: 10.7503/cjcu20140003