The requested resource (/CN/model/top_cn.htm) is not available
编辑部简介  
 

编 辑 部 简 介

 

总编、编审

0431-88499264

cjcu-z@jlu.edu.cn

 

副总编、编审

0431-85151945

cjcu-k@jlu.edu.cn

吴立航

副总编、编审

0431-88499867

cjcu-a@jlu.edu.cn

王紫霞

副总编、副编审(南开大学)

022-23509967

cjcu_nf@nankai.edu.cn

辛明红

编审

0431-85166896

cjcu-m@jlu.edu.cn

张淑敏

副编审、物理化学编辑

0431-85166896

cjcu-c@jlu.edu.cn

王燕萍

副编审、高分子化学编辑

0431-88499870

cjcu-w@jlu.edu.cn

张维维

副编审、物理化学编辑

0431-88499870

cjcu-v@jlu.edu.cn

段桂花

副编审、高分子化学编辑

0431-88499870

cjcu-d@jlu.edu.cn

段为杰

物理化学编辑

0431-85166897

cjcu-y@jlu.edu.cn

 

无机化学编辑

0431-85166897

cjcu-f@jlu.edu.cn

 

无机化学、分析化学编辑

0431-88499867

cjcu_n@jlu.edu.cn

张娅彭

有机化学编辑(南开大学)

022-23509967

cjcu_nf@nankai.edu.cn

张凯英

编审、技术编辑

0431-88499216

cjcu@jlu.edu.cn

张婉博

行政、财务

0431-88499216

cjcu_cw@jlu.edu.cn

(2017-03-08 00:00:00.0 点击 83230
  The requested resource (/CN/model/right_cn.htm) is not available
版权所有 © 2009 《高等学校化学学报》编辑部
通讯地址: 吉林省长春市高新区前进大街2699号 吉林大学前卫南区鼎新楼C526室 《高等学校化学学报》编辑部; 邮政编码: 130012;
电话: 0431-88499216; 传真: 0431-88499216; E-mail: cjcu@jlu.edu.cn; http://www.cjcu.jlu.edu.cn;
本系统由 北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发   技术支持:support@magtech.com.cn